kopfotojong oma gym

De vereniging D.O.G. Baak is opgericht op 20 december 1963 en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, onder nummer: 40101880. D.O.G. Baak is aangesloten bij de KNGU, één van de grootste sportbonden in Nederland. 

 

Volgens de statuten heeft D.O.G. Baak als doel: het bevorderen en het doen bevorderen van het menselijk bewegen door het beoefenen van de gymnastiek in welke verschijningsvorm dan ook.

 

D.O.G. Baak tracht dit doel te bereiken, door:

 

  • het verzorgen van lessen in gymnastiek, turnen, dansen, alsmede in alle sport - en/of recreatieve activiteiten die door de KNGU en de vereniging worden bevorderd;
  • het organiseren van wedstrijden, uitvoeringen, demonstraties en dergelijke (e.d.) op bovengenoemde gebieden;
  • het bevorderen van de deelname aan door of namens de KNGU georganiseerde wedstrijden, uitvoeringen, demonstraties, trainingen e.d. op bovengenoemde gebieden;
  • het stimuleren van de deelname door de technische leiding aan door of namens de KNGU georganiseerde opleidingen, instructieve bijeenkomsten e.d. op bovengenoemde gebieden;
  • alle andere ten dienste staande middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

 

De vereniging wordt geleid door het bestuur, dat tenminste uit een voorziter, secretaris en penningmeester bestaat. De bestuursleden worden door de Algemene Ledenvergadering (ALV) uit de gestelde kandidaten benoemd. Het bestuur vergadert op dit moment eens per 4 á 5 weken, waarbij de taken met elkaar worden verdeeld. Bij activiteiten kan er ook een beroep gedaan worden op vrijwilligers die de vereniging een warm hart toedragen.  

 

SB FacebookSB TwitterSB Youtube