MainImage Home

TURNEN

Peuter- en kleutergym,

meisjes- en jongensgym,

damesgym en selectie turnen

DANSEN

Dans mee met

Dance4kidz, Jazzdans,

Hiphop en Dance Workout

BEWEGEN

Blijf lekker fit met Bodyheat,

Meer Bewegen Voor Ouderen

en Dames- en herengym + volleybal

Uitnodiging voor alle leden en ouders/verzorgers, van dans- en gymnastiekvereniging D.O.G. in Baak, voor de Algemene Ledenvergadering.

 

Baak, 14 mei 2017


Aan de leden en aan de ouders/verzorgers van de jeugdleden,

Graag nodigen we u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 30 mei bij Hotel Café Restaurant "Herfkens" in Baak, aanvang 20.30 uur.

De Algemene Ledenvergadering biedt u de kans om mee te praten, vragen te stellen en mee te denken over de toekomst van D.O.G. Baak. U bent dan ook allen van harte uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen.

Agenda Algemene Ledenvergadering D.O.G. Baak

Datum: dinsdag 30 mei 2017
Locatie: Hotel Café Restaurant "Herfkens", Zutphen Emmerikseweg 64 in Baak
Aanvang: 20.30 uur

Agenda:

1. Opening
2. Vaststelling agendapunten / ingekomen stukken
3. Notulen van de vorige jaarvergadering van 31 mei 2016
4. Jaarverslag 2016 – 2017
5. Financieel verslag 2016
6. Verslag van de kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
7. Jaarrekening / begroting 2017 / 2018
8. Benoeming bestuursleden:
 Kandidaten kunnen zich tot zeven dagen voor de vergadering schriftelijk kandidaat stellen bij het secretariaat of de voorzitter
9. Vaststelling datum Algemene Ledenvergadering 2017
10. Rondvraag
11. Sluiting

Met vriendelijk groeten,

 

Bestuur D.O.G. Baak

SB FacebookSB TwitterSB Youtube